Tande gard – en av de eldste bosettinger i Oppdalsbygda.

Stor på lammekjøttproduksjon og dyrking av fjellmandelpotet i Norge.

Tande gard – en av de eldste bosettinger i Oppdalsbygda

I 2005 ble det foretatt en større utbygging av garden, med bl.a en stor driftsbygning. Eksteriøremessig er denne modell fra gammel byggeskikk i Oppdal, interiørmessig er den et moderne pionerprosjekt for fullforing av sau.

I løpet av de siste åtte prene er garden tilført 15 hus. De fleste er gamle hus som er restaurert, når de siste restureringsarbeidene er fullført i løpet av 2012, vi garden fremstå som et klassisk lang – tun i gammel byggeskikk fra Oppdal. Restaureringsarbeidet er utført av Olav Solberg AS.

Opprinnelsen til mandelpotet

Mandelpotet er en gammel landsort av ukjent avstamning. Til Oppdal ble den tatt inn en gang i løpet av perioden 1858-1878 av distriktslege Hans Michael Arentz, som også var en «interesseret Jordbruker». Mandelpotet har siden den gang blitt dyrket som matpotet nr. 1 i Oppdal. Først på 1980-tallet ble det mer vanlig å dyrke mandelpotet for salg.

Fakta om Norsk kvit sau

Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.

(Kilde: NSG – Norsk sau og geit).

Kvalitet gir mersmak! Kontakt oss